Hovedgaden, der fører fra kirken til stationen, hedder Tingvej efter den gamle Tingskrivergård, der lå, hvor præstegården er i dag. Den tilhørte o. 1900 Hans Peter Evald, en del af gården brændte i 1913 - selv boede Evald på Toldergård vest for kirken. Den brændte i 1917 og blev først genopført 5 år senere.

Jernbanen blev ført igennem i 1887, og Tingvej blev udbygget med huse og villaer i tidens karakteristiske stil. I byen omkring o. 1900 fandtes som i alle lidt større landsbyer mange slags håndværkere og handlende - dog ikke noget mejeri, så sognet bønder måtte sende deres mælk til enten Vodder, Rejsby eller Skærbæk.

Brøns kirke fra 1100-tallet er en af Danmarks største landsbykirker, indvendig har den store kalkmalerier fra 1520'erne, som forkynder reformationens sejr.

Brøns Mølle er en meget gammel virksomhed, som nævnes allerede i 1579, da den svarede afgift til hertug Hans den Yngre i Haderslev. De nuværende store og meget maleriske møllebygninger er opført i 1807 og senere. Mølledammen der blev tørlagt i 1871, er genetableret 120 år senere.

Se postkort fra Brøns.


Dele af de forklarende tekster er velvilligt stillet til rådighed af  H. E. Sørensen, Skærbæk – teksterne stammer fra flere af H. E. Sørensens bøger omkring Skærbæk og Rømø.

Lokalhistorie fra skærbæk og omegn
- brøns’ historie i korte træk