Døstrup

Landsbyen vest for hovedvejen er stadigt i nogen grad præget af gamle velholdte gårde og huse. Langs hovedvejen og nær jernbanen ligger stationsbyens bebyggelse fra århundredeskiftet med huse i tysk jugendstil.

Sognebyen var centrum for handel og håndværk. Her fandtes smed og tømrer, maler og murer. Her lå mejeriet, og her var bager, skomager og træskomand. Op i sidste århundrede kom elektrikeren og automekanikeren til. Her fandtes jernbanestation, posthus og sparekasse.

Mejeriet oprettedes i 1887 ved hovedvejen. Det var især kendt som smørmejeri og fungerede i over 100 år - men er nu nedlagt.

Døstrup skole oprettedes i 1693 og var således den første af kommunens skoler der fik sin egen bygning. Den lå oprindeligt øst for kirkegården men er siden hen blevet flyttet flere gange.

Vinum

Vinum bestod af en række gårde, mølle, købmandshandel og kro og skole (frem til 1869) og fra omkring 1890 et teglværk. I tysk tid var det en selvstændig kommune. I 1920'erne blev kroen nedlagt, teglværket i 1963 og købmandsbutikken omkring 1970.

For meget mere information omkring Vinum se Christian Scholz’s hjemmeside

Drengsted

Landsbyen bestod oprindeligt af 15 gårde - heraf 10 under Trøjborg, 4 under Løgumkloster og den sidste under Tønderhus. Byen havde egen købmandsforretning og skole - sidstnævnte blev nedlagt i 1959.

Lovrup - Overby og Tevring

Lovrup og Overby udgjorde indtil Genforeningen i 1920 to selvstændige kommuner, de var dog så små at de var fælles om f. eks skolen, denne blev nedlagt i 1963. Tevring der indtil 1920 hørte under Overby kommune bestod af 4 gårde - hvoraf 3 hørte under Riberhus og en under Trøjborg. Landsbyen havde frem til 1884 egen skole om vinteren.

Se postkort fra Døstrup.

Se postkort fra Vinum, Tevring, Lovrup og Overby.

Se postkort fra Drengsted.

Dele af de forklarende tekster er velvilligt stillet til rådighed af  H. E. Sørensen, Skærbæk – teksterne stammer fra flere af H. E. Sørensens bøger omkring Skærbæk og Rømø.

Lokalhistorie fra skærbæk og omegn
- døstrup, vinum, drengsted, lovrup mv.  historie i korte træk