De gamle gårde og huse i Mjolden ligger på gestranden ud mod marsken i en halvcirkel fra skolen ud til kirken. Området vest herfor - Æ Sjov - var tidligere så fugtigt at det næsten havde karakter af en sump. Nogle af gårdene og husene ligger på værfter. På den måde var de beskyttet mod de stormfloder, der jævnligt oversvømmede marsken før Ballumdiget blev opført i 1914-19. Bygningerne er i traditionel vestslesvigsk stil, de fleste opført i 1800-tallet og oprindeligt stråtækkede.

Mjolden kirke skiller sig på flere måder ud fra de øvrige kirker i og omegn. Den ligger som den eneste på et værft direkte ud til den flade marsk. Og mens de øvrige kirker alle har spir, har tårnet i Mjolden et beskedent sadeltag.

Fra Mjolden strækker marsken sig vestpå som en vid flade, der nu brydes af diget, men før 1. verdenskrig forsvandt udsynet over Vadehavet, hvor man i klart vejr kunne se Rømø. De jævnlige oversvømmelser tilførte jorden og plantevæksten vigtige næringsstoffer, hvilket betød at græsset groede ypperligt og bidrog til dyrenes vækst og sundhed. Dette gav igen gode betingelser for et stort kvæghold, således regnes Knud L. Knudsen i Forballum o. 1840 for den rigeste mand i Vestslesvig.

Lang tilbage i tiden fandtes en bro over Bredeå syd for kirken, men den blev skyllet bort i 1696, hvorefter Schakenborg to år senere lod oprette et færgeri længere vestpå. Beboere i Mjolden havde ret til billig takst, men da færgemanden forsøgte at afskaffe det i 1800, kom det til en retssag som Mjoldenbeboerne året efter vandt, hvorefter de gamle takster fra 1696 forsat gjaldt for dem, til færgeriet nedlagdes.

Se postkort fra Mjolden.

Dele af de forklarende tekster er velvilligt stillet til rådighed af  H. E. Sørensen, Skærbæk – teksterne stammer fra flere af H. E. Sørensens bøger omkring Skærbæk og Rømø.

Lokalhistorie fra skærbæk og omegn
- mjoldens historie i korte træk