Skærbæk nævnes første gang i 1292 som Scerebek og året efter som Skærbæch.

Den oprindelige landsby havde centrum omkring kirken med præstegård, kro og fra 1742 skole. Nord for Skærbæk lå Nør-Skærbæk, mod syd landsbyerne Melby, Gesing og Hjemsted, i vest Kagebøl og yderst i marsken Misthusum. Og mod øst lå landsbyerne Vester og Øster Gasse og nord herfor Ullerup.

I tysk tid 1864 - 1920 var sognet delt i 3 små Kommuner, Skærbæk samt Øster og Vester Gasse, der i 1875 havde hhv. 910, 375 og 187 eller i alt 1472 indbyggere. I løbet af 1800-tallet voksede Skærbæk, Nør-Skærbæk og Melby sammen til en sammenhængende bebyggelse, og efter 1850 udviklede der sig et bycentrum omkring Storegade.

Mønstret i byens gadenet lå fast i hvert fald fra midten af 1800-tallet. Storegade gik fra Torvet til Skolegade og, efter at hovedvejen blev åbnet i 1863, frem til den. Da mejeriet og møllen opførtes i 1880'erne og jernbanen kom i 1887, fulgte Jernbanegade, Læssevej og Østergade - Mejerivej. I mellemkrigstiden kom Nygade til, og især efter 2. verdenskrig er adskillige nye gader blevet anlagt og bebygget rundt om bykernen.

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Skærbæk by, der i forvejen var midtpunkt for områdets handel, nu også administrationscentrum med rådhus, plejehjem, sportshal m.v. Skærbæk Kommune blev pr. 1.1.2007 del af Tønder Kommune.

Se massevis af postkort og fotos fra Skærbæk

Dele af de forklarende tekster er velvilligt stillet til rådighed af  H. E. Sørensen, Skærbæk – teksterne stammer fra flere af H. E. Sørensens bøger omkring Skærbæk og Rømø.

Lokalhistorie fra skærbæk og omegn
- skærbæks historie i korte træk