Vodder

Den beskedne kirkelandsby ligger langs vejen, der fører fra mejeriet til præstegården. Den største gård var Lundgård, som var i samme slægts eje fra 1680 til 1989. Andelsmejeriet, oprettet i 1886, overtoges i 1980 af Boel-koncernen, som udbyggede det til en betydelig oste-produktion. I 1986 blev det solgt til MD-Foods og gradvist nedlagt i løbet af det følgende år.

Vodder kirke er romansk, opført af tuf og granit. Tårnet med det skæve tørninglenske spir er fra o. 1500. Kirkens fineste stykke er den store St. Laurentius-figur fra slutningen af 1400-tallet.

Frifelt

I 1840 var der kun et hus - et kådnersted, mindre landbrug - i Frifelt. Der boede 3 brødre der foruden landbruget drev kro med købmandshandel og rebslageri. Helt op til sidst i 1890'erne var der stadigt kun ganske få huse i landsbyen, men i 1898 oprettede Pastor Jacobsen fra Skærbæk et teglværk i Frifelt hvilket også betød der kom flere indbyggere i landsbyen. Jernbanen kom også til landsbyen i 1911. Teglværket blev dog nedlagt omkring 1919 og jernbanen lukkede i 1937

Gånsager

Ved vejkrydset i Gånsager lå kroen med købmandshandel, opført i 1800-tallet. Pastor Jacobsen købte stedet i 1902. Efter Jacobsens fallit i 1904 købtes kroen af Friedrich Lund og hvis enke solgte den til Gånsager Brugsforening i 1936. Brugsforeningen blev nedlagt i 1985.

Se postkort fra Vodder, Frifelt og Gånsager

Dele af de forklarende tekster er velvilligt stillet til rådighed af  H. E. Sørensen, Skærbæk – teksterne stammer fra flere af H. E. Sørensens bøger omkring Skærbæk og Rømø.

 

Lokalhistorie fra skærbæk og omegn
- vodder, frifelt og gånagers historie i korte træk