Hjemsted  - en af de gamle landsbyer i Skærbæk. Flere af gårdene er væsentlig ombyggede og moderniserede. Faktisk kun den nu fredede Hjemstedgård fra begyndelsen af 1700-tallet står uændret.


Misthuseum - er resterne af landsbyen Misthusum der lå helt ude ved vandkanten, men i 1634 blev landsbyen udslettet. Byen blev genopført men i 1700-tallet begyndte beboerne af flytte ind mod Hjemsted. Landsbyen blev endeligt forladt i 1814.

Tilbage står “Markmandshuset” der er opført i 1809, huset tjente i mange år som bolig for markmanden der tilså kreaturerne i sommerhalvåret.

Lokalhistorie fra skærbæk og omegn
- postkort fra hjemsted & misthusum i skærbæk