Da vestbanen kom til Skærbæk i 1887 blev Jernbanegade anlagt som en naturlig forlængelse af Storegade med butikker og hoteller. Dog kan det på en udstykningsplan fra 29 juli 1893 ses at der kun var 3 bygninger på gaden, så udbygningen gik langsomt.


Chaússekroen flyttede dertil og tog navneforandring til Aablings Hotel - efter sigende det eneste rent danske hotel i byen - og Pastor Jacobsen siges aldrig at have sat sine ben der.


Degns Hotel (Jernbanehotellet) flyttede fra Melby til Jernbanegade i 1890. Der kom Pastor Jacobsen til gengæld ofte. Det var også herfra at kørsel ud til brohovedet med færgepassagerer foregik.

Lokalhistorie fra skærbæk og omegn
- postkort fra jernbanegade i skærbæk