Omkring år 1900 var der flere hoteller og kroer i Skærbæk.

Skyttegården, Nørbys Hotel, Melby Kro , Degns Hotel (Jernbanehotellet), Centralhotellet samt Aablings Hotel. Derudover var der enkelte mindre udskænkningssteder i byen.


Idag er der ingen af de nævnte kroer eller hoteller tilbage. Dog står dele af Nørbys Hotel, Centralhotellet (nu Skærbæk Realskole) samt Melby Kro tilbage.

Lokalhistorie fra skærbæk og omegn
- kroer & hoteller i skærbæk