Mønstret i Skærbæk gadenet lå fast i hvertfald fra midten af 1800-tallet. Storegade gik fra Torvegade til Skolegade, men efter 1863 hvor Ribe-Tønder hovedvejen blev åbnet gik Storegade op til denne.


Storegade blev byens hovedstrøg og der kom huse i 2 etager. Kort før år 1900 blev der også plantet træer langs gaden og nogle få år senere blev gaden belagt med brosten.

Lokalhistorie fra skærbæk og omegn
- postkort fra storegade i skærbæk