I 1895 blev der stiftet en frimenighed i Skærbæk, frem til 1909 havde den kirkesal i Chaussékroen.

I 1901 byggede den daværende frimenighedspræst Jens Larsen Jørgensen en præstebolig længere sydpå af hovedvejen og i 1909 opførtes Emanuels-Kirken ved præsteboligen.


Frimeninghedskirken fortsatte frem til 1979. Fra 1986 har bygningerne virket som kulturhus.

Lokalhistorie fra skærbæk og omegn
- postkort fra frimenighedskirken i skærbæk