Gennem mere end 100 år lå der teglværk i Vinum.

I næsten 40 år arbejde min Farfar (Otto Fritz Wilhelm Detlef) på teglværket. Først som arbejder og siden hen som bestyrer. Siden hen begyndte min Farmor (Susanne Kathrine Detlef) også at arbejde på teglværket.

En lille historie om teglværkets lastbiler kan læses her.

Teglværket lukkede i midten af 1960‘erne på grund af mangel på ler. Og blev kort tid derefter fjernet, kun den gamle bestyrerbolig og mergelgravene er i dag tilbage.


Hele historien kan læses i hæftet “Vinum Teglværk” udgivet af Døstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Lokalhistorie fra skærbæk og omegn
- historien omkring vinum teglværk